Realizacje menu

Zaprojektowanie i montaż instalacji odpylania jam skipowych i transportu koksu Wielkich Pieców

Zakres prac wykonanych przez BIPROMET:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej we wszystkich wymaganych branżach – część technologiczna, konstrukcyjno – stalowa, elektryczna, AKPiA i sterowania. Prowadzenie nadzoru autorskiego. Wykonanie kompletnych prac budowlano – montażowych. Prefabrykacja, kompletacja dostaw i montaż instalacji odpylającej z zabudową filtra workowego o wydajności 300.000 m3/h. Przeprowadzenie rozruchu i optymalizacji pracy filtra workowego, szkolenia załogi i przekazanie całej instalacji do ciągłej eksploatacji.

OSIĄGNIĘTY EFEKT:

Poprawa warunków pracy załogi, osiągnięcie wymaganych parametrów środowiskowych. Osiągnięcie poziomu zapylenia gazów na wylocie z instalacji/po filtrze na poziomie: 1,0 mg/Nm3 (przy gwarancji na poziomie 10 mg/Nm3) przy poziomie mocy akustycznej z wylotu z komina: 81,7 dB(A).

Lokalizacja: Trzyniec, Czechy

 • Zadanie

  GRI/Ochrona Środowiska

 • Termin realizacji

  2005

 • Inwestor

  Trinecke Zeleznary A.S.

 • Referencje

  pdfPobierz referencje
× Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Oświadczeniu o prywatności.