NEWS

Założona w 1996 roku organizacja Związku Pracodawców Polska Miedź jest członkiem Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dziś zrzesza 117 pracodawców z Dolnego i Górnego Śląska, zatrudniających łącznie ponad 36 tys. pracowników. Członkami Związku, oprócz założycieli, są również podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM.

Związek Pracodawców Polska Miedź podejmuje działania m.in. na rzecz swoich członków – reprezentuje ich interesy w zakresie ochrony dóbr niematerialnych i prawnych – tworzenia i utrzymania pokoju społecznego w stosunkach pracy, a także na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Niebagatelną rolę w prowadzonej przez Związek działalności odgrywa również wsparcie jego członków w negocjowaniu układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych oraz inicjowanie, negocjowanie i zawieranie w imieniu zrzeszonych w Związku pracodawców ponadzakładowych układów zbiorowych.

Ponadto Związek Pracodawców Polska Miedź monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotne dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców.

Ostatnie kilkanaście miesięcy przyniosło wiele zmian. Nie ulega wątpliwości, że pandemia koronawirusa znacząco przyspieszyła procesy automatyzacji, robotyzacji, a także wpłynęła na styl i charakter pracy oraz styl życia. Następstwem pandemii są także wielkie zmiany na rynku pracy: wynikające z konieczności rozwijania nowych kompetencji i będące efektem coraz większych wyzwań demograficznych. Wspólnie w ramach Związku możemy nie tylko dzielić się doświadczeniami, lecz także znajdować rozwiązania pojawiających się problemów. Ponadto, działając w tak dużej i różnorodnej grupie zrzeszonych podmiotów, możemy jeszcze lepiej dbać o standardy w relacjach z naszymi pracownikami oraz partnerami handlowymi i społecznymi – podkreśla Bogusława Mańkowska, kierownik Działu Organizacyjnego Bipromet S.A.

Założycielem Związku była KGHM Polska Miedź S.A. wraz ze swoimi oddziałami oraz spółkami Grupy Kapitałowej.

Nazwa

Bipromet dołączył do Związku Pracodawców Polska Miedź

Data publikacji

10/11/2021

× Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Oświadczeniu o prywatności.