O nas menu

NEWS

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) Zarząd Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”), wzywa jedynego Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Katowicach, pod adresem: ul. Graniczna 29,    40-956 Katowice, pokój 137, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem z pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Nazwa

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Data publikacji

27/10/2020

× Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Oświadczeniu o prywatności.