O nas menu

Od 50 lat

tworzymy historię przemysłu

„BIPROMET stanowi historię przemysłu, ale też tworzył historię przemysłu metali nieżelaznych. Zdecydowanie dorobek BIPROMET stanowi fundament przy opracowaniu nowych konstrukcji i technologii dla hut i zakładów metali nieżelaznych. Jestem z wykształcenia elektrykiem, a eklektyk robi całą hutę m.in. Hutę Miedzi Głogów. Do tej pory wiem, ile jest schodów przy piecu zawiesinowym – ponad 1000 razy przechodziłem tamtędy, przy rozruchu pierwszego pieca zawiesinowego. W mojej ocenie, jest to kawał dobrej historii przemysłu metali nieżelaznych w Polsce”.Władysław Morawiec, Główny Projektant, ponad 60 lat pracy w BIPROMET

współcześnie

W 2015 roku KGHM Polska Miedź S.A. przejęła cały pakiet własnościowy (100% akcji). Tym samym, BIPROMET został jedną ze spółek należących do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
BIPROMET od prawie 70 lat jest obecny na krajowym i międzynarodowym rynku projektowym i wykonawczym.
W strukturze organizacyjnej posiada zespół specjalistów, którzy łączą wiedzę, doświadczenie i kompetencje w zakresie realizowanych przedsięwzięć rozwojowych. Zadania w spółce organizowane są w ramach funkcjonujących sześciu pracowni, dedykowanych projektowanym rozwiązaniom innowacyjnym dla znaczących sektorów gospodarki m.in. w przemyśle energetycznym, hutnictwie stali i metali nieżelaznych, górniczym, cementowym, koksowniczym oraz uwzględniających ochronę środowiska. Świadczone przez spółkę kompleksowe usługi obejmują zakres Generalnego Projektanta, Inżyniera Kontraktu, Generalnego Realizatora Inwestycji, Wykonawcy Robót lub partnera w zespole projektowym na każdym etapie podejmowanego procesu inwestycyjnego. Zdobywane przez lata kompetencje umożliwiły zaangażowanie się spółki w znaczące przedsięwzięcia inwestycyjne m.in. modernizację Zakładu Hutniczego dla spółki Orzeł Biały; modernizację i budowę nowych instalacji odpylających dla ArcelorMittal w Polsce i zagranicą oraz dla Huty Trzyniec w Czechach; budowę instalacji Odpylania baterii koksowniczej dla Koksowni Częstochowa Nowa; budowę nowego zakładu GK Kęty – Alupol w Tychach (Segment Wyrobów Wyciskanych); rozbudowę Hydroaluminium w Chrzanowie; budowę Baterpolu w Świętochłowicach, czy największe przedsięwzięcie w przemyśle metali nieżelaznych – implementację Programu Modernizacji Pirometalurgii dla KGHM Polska Miedź S.A. 

 

współcześnie
Lata 90 –2000

W 1990 r. BIPROMET zakończył proces przekształceń własnościowych i uzyskał status spółki akcyjnej – BIPROMET SA. Jednakże ze względu na okres transformacji ustrojowej, nastąpiło załamanie koniunktury, szczególnie w przemyśle ciężkim. W tym czasie zmniejszono zapotrzebowanie na opracowania projektowe w zakresie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wówczas BIPROMET podejmował zadania modernizacyjne istniejących linii technologicznych, jak również rozpoczął intensyfikację działań w kierunku potrzeb rynku przemysłu żelaza, stali, górnictwa, przemysłu szklarskiego oraz budownictwa ogólnego. Bezpośrednią konsekwencją było rozszerzenie działalności o rynek usług kompleksowej realizacji inwestycji. W roku 1992 r. zrealizowana została pierwsza inwestycja w systemie „pod klucz” – Zakład Wzbogacania Miału Węglowego  „Julian” w Piekarach Śląskich. W zakresie generalnej realizacji inwestycji BIPROMET współpracował z Przedsiębiorstwem Budowlanym Przemysłu Węglowego z Katowic przekształconym w PB Katowice SA. Zintensyfikowane działania, w późniejszym okresie, doprowadziły do wciągnięcia spółki w struktury BIPROMET. Tym samym, dynamiczne zmiany w gospodarce, spowodowały że BIPROMET rozpoczął świadczenie kompleksowych usług, obejmujących zakres Generalnego Projektanta, Inżyniera Kontraktu, Generalnego Realizatora Inwestycji oraz Wykonawcy Robót lub partnera w zespole projektowym na każdym etapie podejmowanego procesu inwestycyjnego, koncentrując się na budownictwie przemysłowym oraz dużych inwestycjach związanych z ochroną środowiska.

Doświadczenia związane ze współpracą z przemysłem, który jest głównym emitentem zanieczyszczeń powietrza, wpłynęły na intensyfikację działań w kierunku poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony powietrza, wody i ścieków. Pracownie projektowe BIPROMET kontynuowały kompleksowe prace nad rozwiązywaniem problemów zanieczyszczeń środowiska. W roku 2000 w efekcie przejęcia Przedsiębiorstwa Projektowania, Dostaw i Realizacji Obiektów Ochrony Powietrza OPAM z Katowic, w skład struktury organizacyjnej BIPROMET pozyskano dodatkowe jednostki specjalizujące się w zakresie odpylania spalin
i gazów odlotowych z przemysłowych procesów produkcyjnych. Podjęto działania reorganizacyjne oraz rozszerzano zakres prac projektowych z technologiami dedykowanymi do odpylania zanieczyszczonych gazów i spalin dla: cementowni, odlewni,  energetyki, koksowni, hutnictwa stali oraz zakładów przemysłu metali nieżelaznych.

 

Lata 70–80 XX w.

W efekcie, silnego rozwoju przetwórstwa metali nieżelaznych wyodrębniono w BIPROMET pracownie technologicze i konstrukcyjne. Opracowywano prace studialne, przygotowywano założenia techniczno-ekonomiczne oraz projekty techniczne, a także projekty jednostadiowe. Pełniono również nadzór nad realizacją oraz rozruchem wydziałów i zakładów przetwórczych. Ponadto, obok specjalizacji technologicznej rozwijano specjalizację konstruktorów w określonych grupach produkcyjnych i pomocniczych dla przetwórstwa metali nieżelaznych. We współpracy z firmami zagranicznymi oraz Instytutem Metali Nieżelaznych, rozwijano specjalizację w zakresie konstrukcyjnym i projektowym w obszarze procesów metalurgicznych i przetwórstwa miedzi. Tym samym, BIPROMET zdobył kompetencje, które pozwoliły na wyłączne projektowanie i wykonawstwo prac dla HM Głogów i HM Cedynia, jak również na podejmowanie projektów w ramach inwestycji zagranicznych w Brazylii oraz Niemczech.

W latach 80. nastąpiła znaczna redukcja wydatków na cele inwestycyjne. Branża metali nieżelaznych osiągnęła pułapy zakładane w umiarkowanych wersjach prognoz produkcyjnych. Tym samym, BIPROMET podejmował prace modernizacyjne, których celem było głównie usuwanie niedomagań i mankamentów w eksploatowanych liniach technologicznych. Jednakże, rosnące wymagania jakościowe dotyczące produkowanych wyrobów, a także wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa środowiskowego, spowodowały ponowny wzrost nakładów inwestycyjnych w branży metali nieżelaznych. Wówczas rozpoczęto prace projektowe w zakresie możliwości wdrażania innowacji, która sprzyjałaby osiąganiu przez zakłady produkcyjne wymaganej jakości produkcji, przy zastosowaniu technologii odpowiadającej wymogom BAT.

 

 

Lata 70–80 XX w.
Lata 50–60 XX w.

W 1950 roku przekształcono struktury Biura Budowy i Projektów, powołując Biuro Przemysłu Metali Nieżelaznych BIPROMET. Przejęto zadania realizowane przez trzy zespoły projektowe, zlokalizowane w Katowicach, Złotoryi oraz Wizowie k. Bolesławca. Zespoły te opracowały szereg projektów, mających na celu odtworzenie zniszczonego wojną potencjału górniczo-hutniczego przemysłu metali nieżelaznych, a także rozpoczęto realizację pierwszych inwestycji o charakterze rozwojowym. Wówczas jednym z najważniejszych zadań były prace konstrukcyjne nad uruchomieniem produkcji w zakładach cynku i ołowiu w Polsce.

W okresie tym zadania biura ograniczały się do sporządzania dokumentacji projektowej dla odbudowy potencjału wytwórczego górnictwa i hutnictwa cynku i ołowiu. Następnie rozszerzono prace na zagadnienia dotyczące utrzymania mocy produkcyjnych, wymiany i renowacji przestarzałego parku maszynowego, rozbudowy podstawowych wydziałów produkcyjnych oraz budowę nowych kompleksowych obiektów i zakładów cynku i ołowiu.

Do znaczących wydarzeń w latach 60. należy podjęcie współpracy z brytyjską firmą, w efekcie której w Miasteczku Śląskim zaprojektowano nową hutę cynku i ołowiu w technologii równoczesnego otrzymywania cynku i ołowiu w procesie pieca szybowego. Co więcej, wyposażenie huty w wydział ogniowy wzbogacania rud galmanowych, pozwoliło na wykorzystanie po raz pierwszy w świecie surowego i spiekanego tlenku cynku, jako wsadu do produkcji spieku dla potrzeb pieca szybowego.

W latach 1962 – 1967 opracowano generalny projekt zagospodarowania Nowego Złoża Rud Miedzi oraz przyszłych zakładów Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego oraz kompleksowych projektów technicznych kopalń
i zakładów wzbogacania rud tj. ZG Lubin i ZG Polkowice. 

 

   

Jak staliśmy się największym polskim biurem projektowym w branży

> Zobacz wideo

× Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Oświadczeniu o prywatności.