Inne Sektory

Zachodzące procesy technologiczne w przemyśle koksowniczym powodują niekorzystnie oddziaływanie na środowisko, z uwagi na znaczącą emisję zanieczyszczeń do powietrza i do wody. Zgodnie z obecnymi krajowymi i unijnymi wymogami prawnymi dla instalacji koksowniczych, zakłady koksownicze zobowiązane są do wdrażania rozwiązań naprawczych w zakresie modernizacji lub budowy i eksploatacji nowych baterii i instalacji towarzyszących produkcji.

Tym samym, realizacja inwestycji w efektywne rozwiązania techniczne, służące ochronie środowiska, ma sprzyjać spełnieniu wymagań Najlepszych Dostępnych Technik dla przemysłu koksowniczego.

Dlatego też, w BIPROMET szczególną uwagę zwrócono na specjalizację w zakresie modernizacji instalacji oczyszczania gazu i ścieków oraz projektowania i wdrażania instalacji odpylania z zastosowaniem elektrofiltrów suchych i mokrych, przeznaczonych do odsmalania gazów. Wypracowana technologia do odpylania została wdrożona m.in. w instalacjach do odsmalania gazów z pieców tunelowych w Zakładach Chemicznych w Blachowni-Kędzierzynie oraz gazów koksowniczych w Hucie Katowice.

Doświadczenie oraz posiadany know-how pozwolił BIPROMET na udział w znaczących projektach dotyczących Modernizacji Koksowni w Radlinie, czy Modernizacji Koksowni w Częstochowie – Nowa. Oba zadania polegały na opracowaniu projektu technicznego, wykonaniu dostaw urządzeń oraz elementów instalacji, w tym filtrów workowych wraz z kompletnym montażem instalacji odpylania strony koksowej baterii koksowniczej, jak również przeprowadzeniem rozruchu wraz z optymalizacją pracy instalacji oraz przekazaniem do ciągłej eksploatacji.

W efekcie przeprowadzenia pomiarów, oba zakłady uzyskały średnie stężenie zapylenia gazu wylotowego na poziomie niższym, niż pierwotnie wskazanym w zadaniu inwestycyjnym.

Branża Procesowa Branża Konstrukcyjno-Architektoniczna Branża Instalacyjna Branża Elektryki i Automatyki Ochrony Środowiska

Branża Procesowa

Realizujemy prace projektowe z zakresu metalurgii ekstrakcyjnej, pirometalurgii oraz przetwórstwa metali, energetyki i energetyki hutniczej w obszarach metalurgii żelaza, ...

Branża Konstrukcyjno-Architektoniczna

Opracowujemy dokumentację budowlano-montażową dla przemysłu, budownictwa mieszkaniowego, obiektów i kompleksów handlowo-bankowych oraz w ramach dużych inwestycji związanych z ochroną środowiska. ...

Branża Instalacyjna

Dokumentację projektową tworzymy na podstawie modelu 3D, który pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć ryzyko kolizji, mogących wystąpić ...

Branża Elektryki i Automatyki

Realizujemy zadania w obszarze projektowania systemów kompleksowego sterowania i automatyzacji procesów przemysłowych. Sporządzamy opinie dotyczące wdrożenia danych ...

Ochrony Środowiska

Realizujemy kompleksowe prace projektowe w zakresie budowy instalacji odpylających w tym m.in. elektrofiltrów, filtrów workowych, konwersji elektrofiltrów ...
Kompleksowa dokumentacja projektowa i wykonawcza Dostawa i instalacja kluczowych maszyn i urządzeń Generalna realizacja inwestycji „pod klucz” Szkolenia, rozruchy i odbiory

Kompleksowa dokumentacja projektowa i wykonawcza

Sporządzamy dokumentację projektową zawierającą rysunki techniczne oraz szczegółowy opis prac wykonawczych w oparciu o projekty budowlane, podstawowe i wykonawcze ...

Dostawa i instalacja kluczowych maszyn i urządzeń

W ramach realizacji inwestycji BIPROMET prowadzi kompletacje dostaw maszyn i urządzeń, montaż instalacji przemysłowych oraz urządzeń i instalacji ...

Generalna realizacja inwestycji „pod klucz”

W strukturze spółki jest również pion Generalnej Realizacji Inwestycji wykonujący zadania w formule „pod klucz” w modelu ...

Szkolenia, rozruchy i odbiory

Przygotowujemy dokumentacje rozruchowe oraz instrukcje eksploatacji na etapie przekazania do użytkowania wdrożonego projektu wraz z gwarancjami technologicznymi. Sporządzamy również ...

Generalny Projektant Inwestycji PMP

20 000 - ton całkowita masa konstrukcji stalowych

20 000 - ton całkowita masa konstrukcji stalowych

13 000 - ton masa konstrukcji stalowych głównego obiektu

13 000 - ton masa konstrukcji stalowych głównego obiektu

3 500 - ton masa zaprojektowanego pieca zawiesinowego

3 500 - ton masa zaprojektowanego pieca zawiesinowego

350 000 - m3 całkowita kubatura projektowanego kompleksu obiektu

350 000 - m3 całkowita kubatura projektowanego kompleksu obiektu

× Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Oświadczeniu o prywatności.