Inne Sektory

Ekonomiczne innowacje w ochronie środowiska wiążą się ze świadomym wdrożeniem rozwiązań sprzyjających zmniejszeniu zanieczyszczeń środowiska, zaś w dłużnym horyzoncie czasowym obniżeniu kosztów poprzez efektywne wykorzystywanie surowców w procesie produkcyjnym i organizacyjnym firm. Główny punkt ciężkości wzmacnia nacisk na wprowadzanie czystych technologii, jak również wielopoziomowych zmian, które prowadzą do redukcji zanieczyszczenia środowiska.

Co oznacza, że modyfikacjom poddawane są istniejące technologie, a nowe rozwiązania w produkcji są spójne z polityką zrównoważonego rozwoju. Tym samym, firmy wprowadzając rozwiązania innowacyjne uwzględniające aspekt środowiskowy uzyskają lepszą wydajność i produktywność, zmniejszą ryzyko strategiczne prowadzenia działalności, wynikające z niewłaściwej reakcji na zmiany występujące w otoczeniu. BIPROMET od początku funkcjonowania podejmował wysiłki dotyczące pozyskania niezbędnej wiedzy, wykorzystywanej do projektowania innowacyjnych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa środowiskowego.

Bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawnych, coraz większe wymagania unijne oraz współpraca z renomowanymi instytucjami i uczelniami naukowymi, pozwoliły na rozwój oraz specjalizację w projektowaniu instalacji przyjaznych środowisku. W efekcie, BIPROMET realizuje kompleksowe instalacje ochrony środowiska w oparciu o nowoczesne technologie odpylania gazów przemysłowych i energetycznych, jak również projektuje obiekty ekologiczne.

Zdecydowanie rozwój nowoczesnych rozwiązań w przemyśle uwzględniających ochronę środowiska w BIPROMET pozwolił na realizację znaczących projektów dla firm funkcjonujących w kraju i za granicą. Spółka zrealizowała w systemie „pod klucz” kompletne instalacje odpylające dla znaczących i wiodących firm na świecie. M.in. wieloletnia współpraca z ArcelorMittal umożliwiła wdrożenie do eksploatacji instalacje odpylania i oczyszczania gazów w różnych procesach hutniczych oparte na elektrofiltrach oraz filtrach workowych. Konwersja elektrofiltru na filtr workowy w ArcelorMittal Galati w Rumunii to element optymalnego ze względu na Capex & Opex podejścia do optymalizacji procesów odpylania w zakładach przemysłowych. Liczne instalacje odpylające zaprojektowane i wybudowane przez BIPROMET pracują w przemyśle metalurgicznym, przemyśle metali nieżelaznych, cementowym, koksowniczym oraz energetyce. Spółka podjęła zadanie modernizacji i budowy nowych instalacji odpylających w ramach modernizacji kompleksu metalurgicznego w KGHM Polska Miedź SA w HM Głogów przy Programie Modernizacji Pirometalurgii.

Generalna realizacja inwestycji „pod klucz” Szkolenia, rozruchy i odbiory

Generalna realizacja inwestycji „pod klucz”

W strukturze spółki jest również pion Generalnej Realizacji Inwestycji wykonujący zadania w formule „pod klucz” w modelu ...

Szkolenia, rozruchy i odbiory

Przygotowujemy dokumentacje rozruchowe oraz instrukcje eksploatacji na etapie przekazania do użytkowania wdrożonego projektu wraz z gwarancjami technologicznymi. Sporządzamy również ...
 

Usługi

Generalny Projektant Inwestycji PMP

20 000 - ton całkowita masa konstrukcji stalowych

20 000 - ton całkowita masa konstrukcji stalowych

13 000 - ton masa konstrukcji stalowych głównego obiektu

13 000 - ton masa konstrukcji stalowych głównego obiektu

3 500 - ton masa zaprojektowanego pieca zawiesinowego

3 500 - ton masa zaprojektowanego pieca zawiesinowego

350 000 - m3 całkowita kubatura projektowanego kompleksu obiektu

350 000 - m3 całkowita kubatura projektowanego kompleksu obiektu

× Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Oświadczeniu o prywatności.